Новини

Курс за „Майстори по ремонт на ръчно огнестрелно оръжие“.

Вторник, 30 Май 2017 00:00 | Печат Е-мейл

Център за Професионално Обучение към „БМВ" организира курс за „Майстори по ремонт на ръчно огнестрелно оръжие".

 

Курсът щесе проведе в град София, в сградата на ЦПО към „БМВ" ЕООД на бул. „Кн.Мария Луиза" 101. Завършилите успешно курса получават Удостоверение за професионалнa квалификация и ще могат да извършват технически прегледи и ремонти на оръжия, съгласно изискванията на нормативните документи.

 

Продължителност на курса - две седмици.

Цена на курса: 450лв.

Начало на курса: 19.06.2017 г.

 

Необходими документи:

• копие от диплома за завършено

образователно равнище

• 1 бр. снимка паспортен формат

Предварително записване и заплащане

на курса в ЦПО към „БМВ" на

бул. „Кн.Мария Луиза" 101 или чрез

банков превод в:

ЦКБ

IBAN BG70CECB97901055653900

BIC CECBBGSF

 

За контакти и допълнителна

информация: тел. 028130740, 0889 20 50 20

ЦПО „БМВ", бул. „Кн.М. Луиза" 101,

Последно променена в Вторник, 30 Май 2017 12:32