Услуги

Конфигурациите се разработват с продуктите на водещи световни производители на безконтактни системи за идентификация и контрол на достъп. Възможност за реализация на мрежови или локални системи за контрол на достъпа с максимален капацитет 8 000 потребители. Разрешение за вход и изход в зависимост от правата на съответната карта. Поддържане на карти със статут "ПОСЕТИТЕЛ", анулиращи се автоматично от системата след изтичане на текущото денонощие. Справка за движението на хората на територията на предприятието. Архивиране на информацията под формата на отчети по всяко време. Защита срещу неоторизиран достъп до софтуера чрез 3 нива на пароли. Защита срещу повторно преминаване с една и съща карта - режим Anti-Pass Back. Вграден диагностичен модул, който извежда съответните служебни съобщения при нарушения в нормалната работа. Бази данни на ACCESS или на ORACLE. Мониторинг на алармени събития.