Радиокомуникационни системи

Проектиране, изграждане и поддържане на автоматизирани радиокомуникационни системи, с оборудване, произведено от реномирани световни фирми.

Изграждане на инженерингови проекти в областта на радио електрониката и телекомуникациите с приложение на цифрова и изчислителна техника в системи за управление, предаване на данни и системи за оперативна връзка.

Проектиране, изграждане и сертифициране на структурни кабелни системи за компютърни мрежи.