За нас

БМВ ЕООД е търговско дружество, основано през 1990г.

Дружеството е сертифицирано по изискванията на системи за управление на качество БДС EN ISO 9001:2015, 14001:2015.

 

Основни дейности на БМВ ЕООД са:

 • Производство и доставка на регистрационни табели на МПС;
 • Продажба на оръжие, взривни вещества и пиротехнически изделия, деактивиране на оръжие и ремонт на оръжие в оръжейни работилници на фирмата;
 • Продажба на лупи - декодери за проверка на документи за самоличност;
 • Център за професионално обучение(ЦПО) провежда обучение по специалностите - оператор на компютър, майстор по ремонт и реставриране на оръжие, техник на компютърни системи, охранител;
 • ЦПО провежда и курсове за безопасно боравене с оръжие, чуждоезикови курсове и други обучения по заявка на организации, работодатели и частни лица;

 

БМВ ЕООД притежава:

 • Лиценз за внос и износ на продукти свързани с отбраната;
 • Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната;
 • Разрешение за търговия с оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия;
 • Разрешение за ремонтни дейности на оръжия;
 • Разрешение за съхранение на оръжие;
 • Лиценз за извършване на частна охранителна дейност;
 • Лицензия за център за професионално обучение