Търговска дейност

Търговия с оръжие и боеприпаси в това число:

 − ново и старо бойно, ловно, газ-сигнално и колекционерско оръжие

Внос и дистрибуция на българския пазар на следните продукти:

- Фенери Maglite производство на фирма – Mag Instrument, Inc., САЩ,

чийто дистрибутор за територията на РБългария е БМВ ЕООД.

- Ловни, спортни и колекционерски ножове Marttiini, Финландия

- Секретни каси и сейфове производство на фирма "ЕМО ОХРИД" –

- Оптични лупи-декодери за проверка автентичността на документи за самоличност, производство на фирма JURA GmbH, Унгария

Доставка на специална техника и оборудване за нуждите на различни подразделения на МВР и други държавни институции, вкл. посредством участие в процедури по ЗОП и НВСОП:

- Полиграф – детектори и гласови анализатори

- Ретранслатори, сеизмични датчици и батерии за доставената от БМВ

ЕООД система за контрол, инсталирана на западна граница

- Преносими балистични продукти, включващи пълната гама от щитове за персонална защита, балистични системи и преносими балистични

- Mетал-детекторни рамки

- Различни видове оптични декодери за проверка автентичността на документи за самоличност

Lafayette Instrument, Inc., САЩ; SAFLEC, ЮАР; Helmut Seitz GmbH –

Германия; Graphic Security Systems Corp., САЩ; Qual Tron, Inc., Patriot3,

Към дирекцията има обособена оръжейна работилница, специализирана в следните основни дейности:

  • Ремонт на ново и старо ловно, бойно, газ-сигнално и колекционерско
  • Обезопасяване на ловно и стрелково оръжие за колекционерски цели.
  • Продажба на бойно, ловно и колекционерско оръжие;
  • Продажба на ловни ножове Marttiini, фенери MagLite и аксесоари за
  • Продажба на оптични лупи-декодери