Дирекция Охранителни системи

В дирекция „Охранителни системи“ се извършва проектиране,

доставка, монтаж и сервиз на системи за:

  • видеонаблюдение и запис;
  • контрол на достъп и работно време;
  • сигнално-охранителна техника;
  • пожароизвестяване.

 

- Системи за видеонаблюдение:

Извършва се комплексно изграждане, както и гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Предназначението им е да се осъществява наблюдение в реално време както и запис на обстановката: в салони, касови помещения, трезори, пропускателни пунктове, при проследяване на технологични процеси, при пътно-транспортни потоци, при движение на хора, при разпознаване на автомобилни регистрационни табели, при обзорно селищно видеонаблюдение и др. При изгражданите системи се използва както жично предаване на сигналите – по коаксиален кабел, оптично влакно, телефонна линия, така и безжично – по радиоканал и през GSM мрежата.

Оборудването, което се използва е от реномирани производители, с доказано качество, осигуряващо безаварийно функциониране при непрекъснат режим на работа.

 

Системи за видеонаблюдение, изградени от "БМВ" ЕООД работят в

Национална опера и балет, БНТ, Министерство на културата,

Комбинат Кремиковци, ДСК(13 обекта на територията на гр.

София), ЮЗУ „Неофит Рилски“, ГКПП „Кулата“, ГКПП „Калотина“,

ГКПП „Капитан Андреево“, БО „Чайка“, ДАНС, КАТ Дървеница, ОДП

- Гео Милев, Община Панагюрище, Музей на социалистическото

изкуство, гр. Плевен, гр. Враца, с. Мечка, Редица обекти на МВР и др.

Back to top

 

Системи за контрол на достъп и работно време:

системи осигуряващи регламентиран достъп на лица в определени обекти и поддържане на база данни, осигуряваща справка за движение като маршрут и време на транзакцията.

Такива обекти са:

  • Фоайета на представителни сгради – използват се турникети и преградни съоръжения, аварийни врати.
  • Входни външни врати, вътрешни врати към коридори и помещения при които има поставени условия за сигурност – сървърни, трезори и т. н.
  • Бариерни преградни съоръжения – ограничаване достъп на моторни превозни средства към зони с изисквания за сигурност, зони за паркинг и т. н.

 

При изграждането на системи за контрол на достъп се използват технически средства на водещи фирми на пазара или утвърдени български производители.

 

Обекти със изградени от БМВ ЕООД системи за контрол на достъп:

БНТ, НРТЦ, Национална Опера и Балет, Банка ДСК, Гранична

Полиция – София, ДАИТС, ДАНС, община Панагюрище, Музей на

Социалистическото изкуство и др.

Back to top

 

БМВ ЕООД притежава нужния лиценз за изграждане и поддържане на Сигнално охранителни системи:

алармени системи предназначени за охрана с високо ниво на сигурност на помещения, апартаменти, офиси, магазини, сгради, витрини, сейфове, складове на база на съвременни микропроцесорни контролни панели, клавиатури, обемни датчици за движение, датчици за счупване на стъкло,

вибрационни датчици, микровълнови датчици, магнитно управляеми контакти.

 

Използваните технически средства са на водещи фирми на пазара, като по този начин се осигурява високо качество и надеждност.

 

Обекти изградени от БМВ ЕООД със сигнално охранителна система са:

Министерство на Културата, НРТЦ, КАТ Дупница, Гранична полиция –

София, Комбинат Кремиковци, Ригли България и др.

Back to top

 

Пожароизвестителни системи

БМВ ЕООД притежава нужния лиценз за изграждане и поддържане на пожароизвестителни системи, съгласно наредба 1з-2815.

Системи за ранно оповестяване при възникване на пожар са задължителни за обществени сгради, помещения, складове, хотели и т. н. За осъществяване на целите на пожароизвестяването се използват както конвенционални така и адресируеми системи, димооптични и топлинни датчици, ръчни пожароизвестители, звукови и светлинни сигнализатори.

Обекти изградени от БМВ ЕООД с пожароизвестителни системи:

Медицински институт на МВР, „БМВ“ ЕООД, БО „Чайка“ и др.

Back to top

  • ОПИТ И КВАЛИФИКАЦИЯ
  • КЛИЕНТИ
  • ДОСТАВЧИЦИ

Дирекция „Охранителни системи" при БМВ ЕООД има дългогодишен опит в изграждането на системи в помощ на охранителната дейност. Служителите, работещи в дирекцията са девет на брой. По-голямата част от тях са инженери, с висока квалификация и добър опит, придобити при изпълнението на редица мащабни или по-малки проекти в областта на охранителната техника. Всички служители в дирекцията прреминават на периодични обучения и имат придобита квалификационна степен по безопасност при работа по електрообзавеждане Също така притежават допуск до класифицирана информация с ниво „СЕКРЕТНО", което позволява изграждането, поддръжката и ремонта на охранителни системи в обекти с ограничен достъп. Преминали са професионално обучение за извършване на изграждане, поддръжка пожароизвестителни инсталации.

Основната цел при изпълнение на дейностите в дирекцията е постигане на удовлетвореността на клиента. Независимо от мащаба на проекта се цели високо качество на изпълнение на услугите, коректност нови клиенти дългогодишни клиенти – голяма част от клиентите на дирекцията, което е белег за удовлетвореността на клиентите от изпълнените затях предходни услуги. Също така има тенденция във възлагане и на поддръжката на изградените системи след изтичане на гаранционния срок. В голяма степен дейността на дирекцията е била насочена към изпълнение на поръчки на ресорното министерство, което ще се запази като тенденция.

Доставчиците на техника, с които работи дирекцията са наши

дългогодишни партньори. Качеството на предлаганите от тях продукти е

доказано във времето, което допълнително допринася за удовлетвореността

на клиентите от услугите ни.